პოზიციის აღწერილობა

 დასახელება: ინჟინერი

ლოკაციის ადგილი: ახალციხე, საქართველო

პოზიციის სტატუსი: საშტატო პერსონალი, მუდმივი, სრული განაკვეთი,  საკონტრაქტო მომსახურება

                                                 ფუნქციათა ზოგადი აღწერილობა:

ალიანსის პროგრამა ახორციელებს ხელშეწყობას სიღარიბის დაძლევასა და მყარ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლისათვის მეცხოველეობის სექტორში და დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში საქართველოში, რაც მოიცავს სამ საკითხს. მათი განხორციელება ხდება პროგრამის მიდგომებისა და მისი სამიზნე სამოქმედო არეალის საშუალებით: 1. მეცხოველეობის სექტორის განვითარება ღირებულებათა ჯაჭვის მიდგომის ინტეგრირების საშუალებით, 2. ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება (DRR) და 3. ინსტიტუციონალურ დონეზე შესაძლებლობათა ჩამოყალიბება, რომელიც აძლიერებს ინტერაქციას ადგილობრივ ჯგუფებსა და თვითმმართველობებს შორის.

                            ძირითადი პასუხისმგებლობები:

        მოსალოდნელი პროექტების ტექნიკური შეფასება.

 • თითოეულ სამიზნე მუნიციპალიტეტში DRR-ის სამუშაო ჯგუფთან (DRRWG) თანამშრომლობა.
 • წარმატებული პროექტების ანალიზი და შედეგების წარდგენა/პრეზენტაცია.
 • სქემების შექმნა საჭიროების შემთხვევაში.

                                     ანგარიშვალდებულება:

 რეპორტების წარდგენა უშუალოდ პროგრამის მენეჯერთან.

ცოდნა და გამოცდილება:

 მთავარი მოთხოვნები:

       
საქართველოს მოქალაქეობა;

 • გამოცდილება მსგავს პოზიციაზე;
 • საუკეთესო საკომუნიკაციო უნარები;
 • სასურველია ინგლისურის კარგად ცოდნა, სასაუბრო და წერილობითი ენა;

 • სასურველია ინგლისურის კარგად ცოდნა, სასაუბრო და წერილობითი ენა;
 • კომპიუტერის ცოდნა და Mიცროსოფტ-ის საოფისე პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება;
 • გამოცდილება და კვალიფიკაცია საინჟინრო, გარემოს დაცვითი და თემთან ურთიერთობების თვალსაზრისით;

 • მერსი ქორფსის შესაფერისი წარდგენა კეთილმოსურნე და პროფესიული ხედვით;
 • პოზიტიური, ენერგიული და გუნდური ატმოსფეროს შექმნა ოფისში.

                                 მთავარი მოთხოვნები:
 

 • საქართველოს მოქალაქეობა;
 • გამოცდილება მსგავს პოზიციაზე;
 • საუკეთესო საკომუნიკაციო უნარები;
 • სასურველია ინგლისურის კარგად ცოდნა, სასაუბრო და წერილობითი ენა;
 • კომპიუტერის ცოდნა და Mიცროსოფტ-ის საოფისე პროგრამებში მუშაობის გამოცდილება;
 • გამოცდილება და კვალიფიკაცია საინჟინრო, გარემოს დაცვითი და თემთან ურთიერთობების თვალსაზრისით;

 • მერსი ქორფსის შესაფერისი წარდგენა კეთილმოსურნე და პროფესიული ხედვით;
 • პოზიტიური, ენერგიული და გუნდური ატმოსფეროს შექმნა ოფისში.

No comments:

Post a comment

დატოვე კომენტარი