კონტაქტი


მის.: ქ. ახალციხე, ივერიელის #1ა. 
ტელ.:  (8 365) 2 07 80;
ელ.ფოსტა:  samkhretisk@gmail.com;