ქართულ-თურქული ერთობლივი კომპანია ''ბლექ სი გრუპი'-ს განცხადება

     პს ბლ გრუპიგაცნობებთ, რომ სამცხე-ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში სოფ. ხოსპიოსთან დაგეგმილი ასფალტის წარმოების დანადგარის გარემოსდაცვითი დოკუმენტების საჯარო განხილვის თაობაზე.

საჯარო განხილვა გაიმართება 2010 წლის 7 მაისს, 12 საათზე . ახალქალაქის გამგეობის შენობაში. შეხვედრაზე მოწვეულები იქნებიან გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს, ადგილობრივი თვეთმმართველობის, არასამთავრობო სექტორის, ათასწლეულის ფონდის, “პაპენბურგ/ბლექ სი გრუპისდა შპსგერგილისწარმომადგენლები.

            აღნიშნული შეხვედრა იმართბა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ითვალისწინებს შპს ბლექ სი გრუპისმიერ შემუშავებული გარემოსდაცვითი დოკუმენტის საჯარო განხილვას. ამ განხილვის მიზანია:

 

·        დაინტერესებული საზოგადოების ინფორმირება გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაზე, პროექტის მიმდინარეობასა და მის საბოლოო შედეგებზე;

·        დაინტერესებული საზოგადოების ჩართვა საკონსულტაციო პროცესში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შემუშავების ყველა ეტაპზე;

·        კონსულტაციების შედეგად მიღებული კომენტერების და შენიშვნების გათვალისწინებით გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საბოლოო ვარიანტის შემუშავება.

განსახილველი დოკუმენტები ხელმისაწვდომია შპსბლექ სი გრუპისვებ გვერდზე, ამობეჭდილი სახით დოკუმენტების მიღება შესაძლებელია შპსბლექ სი გრუპისთბილისის და ახალქალაქის ოფისებში.

დაინტერესების შემთხვევაში, შენიშვნების და წინადადებების მოსაწოდებლად, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ არაუგვიანეს 2010 წლის 5 მაისისა, შემდეგ მისამართზე:

შპსგერგილი

ალ. ყაზბეგის 32, თბილისი, საქართველოს

ტელ: (+995 32) 312115; (+995 99) 164 469

ელ. ფოსტა: gergiligeo@gmail.com

საკონტაქტო პირი:

რევაზ ენუქიძე

განცხადება ასევე განთავსებულია შემდეგ მისამართზე: www,aarhus.dsl.ge

აღნიშნული
პროექტი მიზნად ისახავს სამშენებელო კომპანიისბლექ სი გრუპისსამცხე-ჯავახეთის გზის რეაბილიტაციის პროექტისთვის აუცილებელი ასფალტის წარმოებას.

ნზორ საღინაძე

No comments:

Post a Comment

დატოვე კომენტარი