სოფლის ავტობუსი

 სოფლის მოსახლეობის ყოველდღიურობა, მათი პრობლემები და ისტორიები ყვითელი "პაზიკიდან".

გულო კოხოძის ფილმი, ახალციხე, სამცხე–ჯავახეთი,
საქართველო, ივლისი 2009

No comments:

Post a Comment

დატოვე კომენტარი