ბრძოლა ბენეფიციარებისათვისსამცხე-ჯავახეთში სადაზღვევო კომპანიაიმედი ელ”- ლიდერობს


სამცხე-ჯავახეთში დაზღვეული მოსახლეობის უმრავლესობა სადაზღვევო კომპანია ''იმედი ელ”-ის მომსახურებით სარგებლობს. თუმცა, ეს განპირობებულია არა ხალხის არჩევანით, არამედ იმ ფაქტით, რომ კომპანიამ რეგიონში სამწლიანი ტენდერი მოიგო.

ქრისტინა მარაბიანიახალქალაქი
დღეისათვის საქართველოში 17 სადაზღვევო კომპანია მუშაობს. 2008 წელს, მაშინ, როცა საქართველოში სადაზღვევო სფეროს გაფართოება დაიწყო, მათი რაოდენობა მხოლოდ ცამეტით განისაზღვრებოდა.

ქვეყანაში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს სამედიცინო დაზღვევა - 71.06 პროცენტი, შემდეგქონების დაზღვევა - 8.53 პროცენტი და ბოლოს, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა - 6.96 პროცენტი (წყარო: ჟურნალი Business Time Georgia).

სადაზღვევო კომპანიების რაოდენობის ზრდა გვიჩვენებს, რომ მათ ამ ბიზნესიდან დიდი მოგება აქვთ. იგივე დაადასტურა საკონტროლო პალატის ჩატარებულმა აუდიტმაც.

ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის მართვის კანონიერების აუდიტიდან, რომელიც საკონტროლო პალატამ ჩაატარა, დადგინდა, რომ 2008-2010 წლებში დროული და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 284 მილიონი ლარი გამოიყო. საკონტროლო პალატის წინასწარი აუდიტის შედეგების თანახმად, სადაზღვევო კომპანიებმა მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურებისთვის გამოყოფილი სახსრების მხოლოდ 40 პროცენტი დახარჯეს. კერძო სადაზღვევო კომპანიების მოგებამ, უმეტეს შემთხვევებში, 60-70 პროცენტი შეადგინა.

2010 წელს რეგიონებში სადაზღვევო კომპანიების ტენდერის საფუძველზე გადანაწილება გადაწყდა. თუმცა ექსპერტები ასეთ მიდგომას უარყოფითად აფასებენ.

პროექტსახალხო დაზღვევისექსპერტის ლევან კალანდაძის აზრით, საქართველოს მთავრობის მიერ 2010 წლის აპრილში ჩატარებული ტენდერის იდეა თავიდანვე არასწორი იყო. ტენდერის შედეგების მიხედვით, სადაზღვევო კომპანიებს ცალკეული რეგიონები სამი წლის ვადით გადაეცა.

ტენდერი, რომელიც სადაზღვევო პროგრამის ლოტებად დაყოფას ითვალისწინებდა, არასწორად იყო დაგეგმილი და მისი ფორმულირება შედეგების მიღებაზე ორიენტირებული არ ყოფილა. საბოლოოდ, მივიღეთ სამწლიანი მონოპოლისტური ზონები, რაც სხვა ფაქტორებთან ერთად, ზოგიერთ არაკეთილსინდისიერ დამზღვევებს დანაშაულისკენ უბიძგებს, - ამბობს კალანდაძე (

Business Time Georgia).

2010 წლის მეორე კვარტლის მონაცემებით, ქართულ სადაზღვევო ბაზარზე კომპანიაიმედი ელლიდერობს, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, ბაზრის 25.64 პროცენტი უჭირავს. მათ შორისაა, აჭარისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებიც, რომელთა სამწლიანი მომსახურებაიმედი ელ”-მა 2010 წლის სახელმწიფო ტენდერში მოიგო.

ჯერ კიდევ 2008 წელს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სადაზღვევო ბაზრისთვის სამი სადაზღვევო კომპანია - “სახალხო დაზღვევა”, “ჯიპიაი ჰოლდინგიდაალდაგი ბისიაი” “იბრძოდა”. დღეისთვის ამ სამი ორგანიზაციიდან მუნიციპალიტეტში მხოლოდალდაგი ბისიაიდარჩა. ამ უკანასკნელის გარდა, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა კომპანიაალფასადაიმედი ელ”-ის მომსახურებითაც სარგებლობს.

ახალქალაქში სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები სტატისტიკას არ აწარმოებენ, თუმცა, კომპანიაიმედი ელ”-ის წარმომადგენელი ჰაიკანუშ გოგორიანი ამბობს, რომ მათ კომპანიას დაახლოებით 4 800 ბენეფიციარი ჰყავს.

მისი თქმით, კომპანია კლიენტებთან წარმატებით თანამშრომლობს: ხალხი კმაყოფილია, სადაზღვევო პოლისებს სრულად იყენებენ. რაც ჩვენ მოგვმართავენ, ამ ხნის განმავლობაში საჩივარი არ შემოსულა.

კომპანიების კლიენტებთან მუშაობითალფასადაალდაგისწარმომადგენლებიც კმაყოფილნი არიან, თუმცა, მათ ძალიან ცოტა მომხმარებელი ჰყავთ.

სადაზღვევო კომპანიაალფაშიმხოლოდ 30 ოჯახია დაზღვეული. სადაზღვევო პოლისებით წლის დასაწყისიდან მათ მხოლოდ 12-მა მოქალაქემ მიმართა.

კომპანიაალფასწარმომადგენლის ემმა პეტროსიანის თქმით, იმის გამო, რომ ტენდერი სადაზღვევო კომპანიაიმედი ელ”-მა მოიგო, დანარჩენ სადაზღვევოებს ცოტა მომხმარებელი დარჩა.

თუმცა, თუ კომპანიაალფაახალქალაქის სადაზღვევო ბაზარზე ახალი შემოსული იყო და დიდი დანაკარგები არ განუცდია, კომპანიაალდაგი” 2010 წლამდე, ანუ, ტენდერის გამოცხადებამდე ამ რეგიონში წამყვანი იყო. 2009 წლის მონაცემებით კი სადაზღვევო კომპანიებს შორის მთელი საქართველოს მასშტაბითაც ლიდერობდა.

დღეისთვის ახალქალაქში  “ალდაგმაკლიენტების ყველაზე მეტი რაოდენობა დაკარგა, მათ შორის, ყველა მასწავლებელი.

ადრე ჩვენთან მეტი ხალხი იყო დაზღვეული, ძირითადად, პედაგოგები. ტენდერის შემდეგ კი ისინიიმედი ელ”-ში გადავიდნენ, - გვითხრა კომპანიაალდაგისწარმომადგენელმა ელეონორა სემარჯიანმა.

რაც შეეხება იმ ფაქტს, რომელი კომპანიის მომსახურებით არიან კმაყოფილი ან უკმაყოფილო დაზღვეულები, ამის შესახებსამხრეთის კარიბჭეუახლოეს მომავალში გიამბობთ.

No comments:

Post a Comment

დატოვე კომენტარი