სამაგისტრო გამოცდის შედეგები

ახალციხის სახელმწიფო უნივერსტეტს წელს სამაგისტრო პროგრამებზე 23 სტუდენტის მიღების შესაძლებლობა ჰქონდა, აქედან სამი ადგილი თავისუფალი დარჩა. 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით, წელს სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების ახალი მოდელი დაინერგა, რომელმაც შესაძლებელი გახადა სამაგისტრო პროგრამების ცენტრალიზებულად, საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგის მიხედვით დაფინანსება.
 
მიმდინარე წელს სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გასაგრძელებლად საქართველოს მასშტაბით 5332-მა კანდიდატმა ჩააბარა სამაგისტრო გამოცდა. ამათგან, სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სამაგისტრო პროგრამებზე 3092 მათგანი ჩაირიცხა. სრული სახელმწიფო დაფინანსება კი 920-მა მაგისტრანტმა მიიღო.

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამებზე 23 ვაკანსია იყო: რვა-რვა ადგილი იურიდიული და ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტებისთვის, შვიდი ადგილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისთვის. 

“პირველადი მიღების შედეგად ექვსი კაცი ჩაირიცხა ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტზე, აღრიცხვა-კონტროლი-აუდიტის მიმართულებით; რვა - იურიდიულ ფაკულტეტზე, სისხლის სამართლის მიმართილებით. ერთი სტუდენტი იყო შემოსული ქართული ლიტერატურის მიმართულებით და ისიც ჩაირიცხა”, - განმარტავს ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი ნიკო ახალკაცი. 

მისივე თქმით, აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრს დამატებითი გამოცდების ჩატარების მოთხოვნით მიმართეს, რათა დარჩენილი ადგილების სხვა ფაკულტეტზე გამოყენების ნება დაერთოთ: “დამატებით დროში ასტრონომიის მიმართულებით გამოვაცხადეთ მიღება და მათემატიკა-ასტრონომიაში დავნიშნეთ გამოცდები. ჩაირიცხა კიდევ ხუთი სტუდენტი”. 
საბოლოოდ, მისაღები 23 ადგილიდან 20 შეივსო. 

გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, საერთო სამაგისტრო გამოცდის შედეგების მიხედვით დაფინანსდა 11 მიმართულება (ბიზნესი და ეკონომიკა, ჰუმანიტარული, სოციალური, სამართალი, საინჟინრო, განათლება და პედაგოგიკა, საბუნებისმეტყველო, აგრარული, მათემატიკა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ხელოვნება, ჯანდაცვა), რომელთაგან, მთავრობის მიერ, პრიორიტეტულად იქნა მიჩნეული საბუნებისმეტყველო, აგრარული, საინჟინრო, პედაგოგიკის მიმართულებები. რაც შეეხება, ახალციხის უნივერსიტეტს, ამ ეტაპზე ცნობილი არაა, ვინ მიიღებს გრანტს. ნიკო ახალკაცის განმარტებით, გრანტები ყველა მიმართულების მიხედვით თანაბრად არ ნაწილდება: “პრიორიტეტი მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო დარგის მიმართულეებს მიენიჭება. ნაწილობრივ დაფინანსდება ჰუმანიტარული და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი. იურიდიულსა და ბიზნეს-მართვის მიმართულებით კი, სადაც ყველაზე მეტი მაგისტრანტია რეალურად, გრანტი არ გაიცემა”. 

ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში სწავლა საგაზაფხულო სემესტრიდან დაიწყება. 

 თამარ თოთაძე, ახალციხე

No comments:

Post a Comment

დატოვე კომენტარი